XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Cypriana Kamila Norwida

Opublikowano 2017-01-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać trzy wiersze:
– jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością bądź stylem;
– dwa wiersze o tematyce dowolnej.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Wiersze wydrukowane w pięciu egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda – 2.000 zł
• II nagroda – 1.000 zł
• III nagroda – 500 zł
• pięć wyróżnień po 300 zł