XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka „Moje świata widzenie”

Opublikowano 2017-06-19

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo”, miesięcznik społeczno-kulturalny „Tygiel Kultury” i Kwartalniki Artystyczno-Literacki „Arterie”.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział autorzy w wieku od 16 do 30 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 3 wierszy.

Można zgłaszać utwory, które wcześniej nie były ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-13