XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Czarno na białym”

Opublikowano 2019-08-23

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze należy wydrukować w 5 egzemplarzach i przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30