XV Ogólnopolski Konkurs na Recenzję Poezji

Opublikowano 2022-07-08

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodych autorów, którzy nie posiadają w dorobku książki krytycznoliterackiej lub literaturoznawczej.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesyłać teksty krytycznoliterackie poświęcone twórczości poetów piszących w języku polskim, którzy wydali co najmniej jedną książkę poetycką.

Organizatorzy nie określają formy gatunkowej ani zakresu pracy konkursowej, może to więc być zarówno eseistyczna próba ujęcia całokształtu twórczości wybranego poety, jak i recenzja danej książki czy książek (również z wierszami wybranymi). 

Objętość pracy konkursowej powinna mieścić się w przedziale od 3 do 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (5400–9000 znaków ze spacjami).
Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Prace można przesyłać do 7 października 2022 r.

Nagrody
Przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe.

Regulamin
Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.