XV Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

Opublikowano 2020-07-02

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Przedmiotem konkursu jest proza poetycka.

Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce patrona konkursu, utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.

Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę tekstów o łącznej objętości do 5400 znaków ze spacjami.

Utwory nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem, publikowane na stronach internetowych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 25 września 2020 r.

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.
Oświadczenie RODO można pobrać tutaj.