Skip to main content

Ogólnopolski Konkurs Literacki „O pióro Reymonta”

Opis

22.03.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób, które twórczością literacką zajmują się amatorsko. Uczestnicy muszą mieć ukończone 12 lat.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież” i „dorośli”.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać utwory prozatorskie: nowele, opowiadania, rozprawki, opisy kronikarskie, felietony, reportaże.

Objętość tekstu nie może przekraczać 10 stron maszynopisu.

Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór.

Prace należy przesyłać pocztą.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym.

Strona konkursu