XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Opublikowano 2021-01-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Konkurs organizowany jest od 1993 roku, co dwa lata. Unikalne znaczenie konkursu polega na przywracaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a nade wszystko o Szalomie Aszu, urodzonym w Kutnie w 1880 roku wybitnym prozaiku i dramaturgu żydowskim tworzącym w jidysz, dwukrotnym kandydacie do Nagrody Nobla. Mimo światowej sławy, która zapewniła mu stałe miejsce w literaturze  lat 20. i 30.  XX w., po wojnie popadł w niemal całkowite zapomnienie. Konkurs wpisuje się w proces przywracania spuściźnie Asza utraconej pozycji w historii literatury.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie o dowolnej tematyce

Objętość pracy do 10 stron maszynopisu.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać listownie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2021 r. (data stempla pocztowego).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 10.000 zł.

Strona konkursu