XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy 2018

Opublikowano 2018-12-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

Opis
Do konkursu można zgłaszać debiutanckie autorskie książki poetyckie wydane w roku 2018. Książką debiutancką jest pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN, bez względu na jego objętość.

Autor bądź wydawca powinien przesłać na adres Organizatora konkursu co najmniej 5 egzemplarzy książki (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda – 5.000 zł
• II nagroda – 3.000 zł
• III nagroda – 2.000 zł
• wyróżnienia o łącznej wartości 2.000 zł

Regulamin
Regulamin konkursu można pobrać tutaj.
karta zgłoszeniowa
oświadczeniaTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-02-04