XV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Sen o Karpatach”

Opublikowano 2018-04-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 

Kolejna XV edycja Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „Sen o Karpatach” z podtytułem Jeszcze echo dolinami i po górach… przypada w roku ważnej rocznicy – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podtytuł sugeruje różnorakie możliwości inspiracji i ich poetyckiej realizacji według upodobań piszących, którzy pamiętają o zasadniczej treści konkursu: człowiek, krajobraz, przyroda i tradycja gór.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od jednego do trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w książkach ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze oceni jury pod przewodnictwem krakowskiego poety i krytyka Józefa Barana. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież w wieku 14-18 lat” i „dorośli”.

Wiersze wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W kategorii młodzieżowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Dorośli otrzymają nagrody pieniężne:
• Grand Prix – 1.000 zł
• I nagroda – 700 zł
• II nagroda – 500 zł
• III nagroda – 400 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-06-25