XLVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha

Opublikowano 2019-04-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Zakopanego.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 

Konkurs tradycyjnie już jest imprezą towarzyszącą Międzynarodowemu Festiwalowi Folkloru Ziem Górskich i doskonale wpisuje się w jego klimat i przesłanie. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy piszący w języku literackim lub w gwarze góralskiej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie Uroczystych Posiadów Pisarzy Podhalańskich rozpoczynających jubileuszowy 51. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy wiersze o tematyce górskiej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane. 

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.