XLVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka

Opublikowano 2019-05-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do pisarzy amatorów.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs od 3 do 5 wierszy oraz prozę o objętości do 10 stron – legendę, podanie, anegdotę, bajkę, przekaz etnograficzny.

Konkurs literacki organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych od 1972 roku, poświęcony wybitnemu pisarzowi chłopskiemu – Janowi Pockowi, jest adresowany do pisarzy amatorów, związanych ze środowiskami wiejskimi i prowincjonalnymi, „zakorzenionymi” w kulturze ludowej lub odwołujących się do jej wartości i estetyki. Tematyka utworów powinna korespondować z życiem wsi, a poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30