XLIX Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Rubinową Hortensję”

Opublikowano 2019-08-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 3 do 5 wierszy. Tematyka dowolna.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: 2.000 zł
• II miejsce: 1.500 zł
• III miejsce: 1.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30