XLIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha

Opublikowano 2020-02-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Zakopanego.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 

Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej. Konkurs jest imprezą towarzyszącą Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy piszący w języku literackim lub w gwarze góralskiej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie Uroczystych Posiadów Pisarzy Podhalańskich rozpoczynających 52. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w sierpniu br. w Zakopanem.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy wiersze o tematyce górskiej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane. 

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2020 r.

Strona konkursu