Skip to main content

XLIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni”

Opis

13.02.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć osoby niezrzeszone w Związku Literatów Polskich, Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i Stowarzyszeniu Autorów Polskich.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 3.000 zł.

Przewidziana jest nagroda specjalna w wysokości 500 zł za najlepszy zestaw wierszy o tematyce grójeckiej.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 6 maja 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu