XLII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup”

Opublikowano 2022-05-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku powyżej 16 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora jednego zestawu trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz okolicznościowe upominki.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 26 sierpnia 2022 r.

Strona konkursu