XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka „Moje świata widzenie”

Opublikowano 2021-07-09

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział poeci w wieku od 16 do 30 lat.

Opis

Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i nauczyciela młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela „Tygla Kultury”,
prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału w Łodzi, członka Polskiego PEN Clubu.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy, które nie były wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne.

Termin
Prace można przesyłać do 7 października 2021 r.

Regulamin konkursu

Oświadczenie RODO można pobrać tutaj.