Skip to main content

XIX Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

Opis

11.07.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Przedmiotem konkursu jest proza poetycka.

Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc między innymi utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.

Każdy autor może zgłosić do konkursu dowolną liczbę tekstów o łącznej objętości do 5400 znaków ze spacjami.

Utwory nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem, publikowane na stronach internetowych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 11 października 2024 r.

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.