XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Opublikowano 2022-11-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Zasady konkursu w skrócie
W tym roku uczestnicy konkursu mają za zadanie opisać obraz Stanisława Kamockiego „Z mojego pokoju”.

Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

• literackiej – prace, w których w znaczący sposób ujawnia się forma literacka (opowiadania, wiersze, dramaty, rozmowy, listy),
• formalnej – klasyczna analiza dzieła sztuki, analiza porównawcza lub esej. 

Nagrody
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz statuetki Gęsiego Pióra.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 14 lutego 2023 r.

Strona konkursu