XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy 2022

Opublikowano 2023-01-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać debiutanckie autorskie książki poetyckie wydane w roku 2022. Książką debiutancką jest pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN, bez względu na jego objętość.

Autor bądź wydawca powinien przesłać na adres Organizatora konkursu 5 egzemplarzy książki.

Jury konkursu: Piotr ŚliwińskiAdam Wiedemann, Jakub Kornhauser.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj

Nagrody
• I nagroda – 5.000 zł
• II nagroda – 3.000 zł
• III nagroda – 2.000 zł
• wyróżnienia o łącznej wartości 2.000 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu