XIX Konkurs Poetycki

Opublikowano 2019-06-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kieleckie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz o dowolnej tematyce.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace wydrukowane w pięciu egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Każdy z siedmiu finalistów otrzyma nagrodę w wysokości 300 zł. Spośród finalistów zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Nagrody przewidziane dla zwycięzców:
I miejsce: 1.500 zł
II miejsce: 1.000 zł
III miejsce: 500 zł