Skip to main content

XIV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Literacki „O różę Karoliny”

Opis

11.09.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Namysłowski Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej.

Na konkurs można przesłać zestaw trzech wierszy lub jedno opowiadanie o objętości do 5 stron.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież do lat 18 oraz dorośli.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 27 października 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
• Kategoria „Dorośli”– nagrody finansowe
• Kategoria „Młodzież” – nagrody rzeczowe

Regulamin
Regulamin konkursu można pobrać tutaj.