XIV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

Opublikowano 2021-03-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

Uczestnicy
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która ukończyła 16 lat.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2021. 

Osoba zainteresowana udziałem w konkursie powinna przesłać swój wiersz wraz z danymi kontaktowymi na adres zlotysrodek@kdk.net.pl. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach. 

W dniu turnieju, 5 czerwca2021, autor lub wskazana przez niego osoba odczyta wiersz przed jury.

Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja 2021 r.

Nagrody
Jury przyzna nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 złotych.

Strona konkursu