XIV Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „O Statuetkę Stolema”

Opublikowano 2018-09-06

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Wójt Gminy Gniewino, Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs można przesyłać krótkie utwory satyryczne o dowolnej tematyce. Mogą to być wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze. 

Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu. 

Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą. 

Nagrody
• I miejsce: 1.000 zł i statuetka Stolema
• II miejsce: 700 zł
• III miejsce: 300 zł
• trzy wyróżnienia po 100 zł

Regulamin
Regulamin konkursu można pobrać tutaj.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-20