XIV Ogólnopolski Konkurs Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki „Świat niedopowiedziany”

Opublikowano 2022-08-23

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Muzeum Regionalne w Brzezinach.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział poetki i poeci, którzy w swoim dorobku mają nie więcej niż dwie książki poetyckie.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci brzezinianina Andrzeja Babaryki (1952–2006), a motto XIV edycji konkursu stanowi fragment jego liryku pod tytułem „Cofasz ten film” (z tomu Linia horyzontu):

Ci, których kochałeś, są daleko. Jak
bogowie spadają
słodko w sen, byś nie dotknął, ale również
nie umiał zapomnieć.

Na konkurs należy przesłać 3 wiersze. Utwory nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem, publikowane na stronach internetowych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 14 października 2022 r.

Regulamin
Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.