XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”

Opublikowano 2021-08-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy. 

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą. 

Nagrody
• I nagroda: 1.300 zł
• II nagroda: 1.000 zł
• III nagroda: 800 zł
• trzy wyróżnienia po 600 zł

Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator.

Termin
Prace można przesyłać do 26 listopada 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu