XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O cisową gałązkę” im. Leona Wyczółkowskiego

Opublikowano 2020-02-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 15 do 30 lat.

Opis
Na konkurs można przesłać maksymalnie 3 wiersze. Tematyka dowolna. Mile widziane będą utwory inspirowane pięknem Borów Tucholskich.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe. Zdobywca nagrody głównej otrzyma 1.000 zł.

Termin
Prace należy przesyłać do 30 kwietnia 2020 (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu