XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

Opublikowano 2020-09-28

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Siedliszczu, Wydawnictwo TAWA w Chełmie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich.

Prace należy przesyłać pocztą. Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda 
Zwycięzca konkursu otrzyma medal pamiątkowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 złotych.
Jury może przyznać również dwa wyróżnienia, każde w wysokości 800 złotych.

Wybrane utwory zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.

Strona konkursu