XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Opublikowano 2018-01-15

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach.

Wiersze oceni jury w składzie: Jarosław Jakubowski, prof. Dariusz Kulesza (przewodniczący), dr Artur Nowaczewski.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Domu Kultury w Orzyszu.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody
• I miejsce – 2.000 zł
• II miejsce – 1.000 zł
• III miejsce – 500 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-20