XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

Opublikowano 2018-03-22

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu zestaw wierszy zawierający od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów). Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace oceni jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Małgorzata Lebda (poetka) i Maciej Melecki (poeta, dyrektor Instytutu Mikołowskiego im. Rafała Wojaczka).

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Wiersze wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Główną nagrodą jest wydanie autorskiego tomiku.
Przewidziane są również nagrody pieniężne i książkowe. Organizatorzy przeznaczą na nagrody około 5 tys. zł.