Advertisement

Advertisement

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Opis

26.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs jest dwuetapowy.

Pierwszy etap
Na adres Organizatora należy przesłać zestaw 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna. Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesłać pocztą.

Drugi etap
Jury wybierze 3 najlepsze zestawy. Każdy z nominowanych autorów będzie zobowiązany przesłać do 14 lipca 2023 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagroda
Nagrodą jest druk nagrodzonych utworów w formie tomiku poetyckiego, w nakładzie 500 egzemplarzy.

Strona konkursu