Skip to main content

XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem”

Opis

31.01.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego wydawnictwa, wydanego drukiem lub w postaci e-publikacji. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. 

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać utwory prozatorskie. Minimalna objętość to 50 stron tekstu.

Tematyka prac jest dowolna, ale mile widziane są wątki związane z województwem podlaskim. Jury, wybierając zwycięską pracę, będzie kierować się oryginalnym ujęciem tematu, kreatywnością i wyobraźnią autora, umiejętnością operowania językiem literackim, spójnością języka z tematyką pracy.

Mottem konkursu, tradycyjnie już, są słowa Michała Zabłockiego:

Tutaj jestem, gdzie byłem,
Gdzie się urodziłem,
Tu się wychowałem
I tutaj zostałem.
Mogłem jechać, wyjechać
I stąd się oddalić,
Ale jednak zostałem
Z tymi, co zostali (…).

Prace należy przesyłać pocztą oraz dodatkowo mailem.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagroda
Nagrodą jest wydanie drukiem zwycięskiej pracy w nakładzie 200 egzemplarzy.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu