XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Stanisława Grochowiaka

Opublikowano 2020-03-02

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Lesznie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs odbywa się co dwa lata. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach.

• POEZJA – zestaw 5 wierszy lub cyklu poetycki (do pięciu części).
• PROZA – nowela, opowiadanie, esej albo fragmentu powieści (maksymalnie pięć utworów).
• DRAMAT – utwór dramatyczny, słuchowisko radiowe lub scenariusz (jeden utwór).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 12 tysięcy złotych.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu