XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Opublikowano 2019-01-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych. 

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie o dowolnej tematyce. 

Objętość pracy nie może przekraczać 10 stron maszynopisu.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 10.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-31