XIV Konkurs Literacki „O Laur Dziewina”

Opublikowano 2021-05-16

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, Klub Literacki ZLP O/Zielona Góra oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Dwukropek” w Żarach.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które nie należą do związków twórczych. Uczestnicy muszą mieć ukończone 17 lat.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu:
• zestaw 3-5 wierszy,
• nowelę, opowiadanie lub opowieść o objętości do 6 stron.

Tematyka prac może być dowolna.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody

Poezja
I miejsce: 1.000 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 200 zł

Proza
I miejsce: 1.000 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 200 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2021 r. (data stempla pocztowego).

Strona konkursu