XIV edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki

Opublikowano 2022-10-18

Opis

Organizator
Organizatorem i fundatorem Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Zasady konkursu w skrócie
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego jest przyznawana corocznie za najlepszą książkę reporterską. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać czytelnicy, wydawcy i autorzy książek.

Celem konkursu jest uhonorowanie Ryszarda Kapuścińskiego, poprzez wyróżnianie i promocję najwartościowszych książek reporterskich, które podejmują ważne problemy współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.

Do konkursu można zgłaszać pierwsze wydania książek reporterskich, które ukazały się w Polsce w 2022 roku.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 6 egzemplarzy książki.

Jury Nagrody:
1) Katarzyna Surmiak-Domańska – przewodnicząca Jury;
2) William Brand;
3) Elżbieta Sawicka;
4) Abel Murcia Soriano;
5) Ludwika Włodek.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 15 stycznia 2023 r.

Strona konkursu