XIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

Opublikowano 2019-02-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach XV Festiwalu Złoty Środek Poezji. Odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie.

Osoba zainteresowana udziałem w konkursie powinna przesłać swój wiersz wraz z danymi kontaktowymi na adres zlotysrodek@kdk.net.pl. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2019.

W dniu konkursu (14 kwietnia) autor lub wskazana przez niego osoba odczyta wiersz przed jury i publicznością.

Nagrody
Jury przyzna nagrody pieniężne o łącznej wartości 4.000 złotych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-31