XIII Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „O Statuetkę Stolema”

Opublikowano 2017-09-19

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Wójt Gminy Gniewino oraz Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs można przesyłać krótkie utwory satyryczne o dowolnej tematyce. Mogą to być wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze. 

Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu. 

Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą. Regulamin konkursu znajduje się tutaj

Nagrody
• I miejsce: 1.000 zł i statuetka Stolema
• II miejsce: 700 zł
• III miejsce: 300 zł
• nagroda specjalna za najbardziej energetyczny utwór konkursu
• nagroda dla młodego (poniżej 21 lat) dobrze zapowiadającego się twórcy
• nagroda dla satyryka z powiatu wejherowskiego