XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O laur Sarbiewskiego”

Opublikowano 2017-02-09

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Związek Literatów na Mazowszu, Academia Europaea Sarbieviana, Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Konkurs jest organizowany z okazji 422 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”.
Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: „poezji w języku polskim” i „poezji w języku łacińskim”.

• Poezja w języku polskim – utwory musza być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości.
• Poezja w języku łacińskim – tematyka i forma utworów mogą być dowolne.

W każdej kategorii należy zgłosić trzy wiersze. Dodatkowo można nadesłać jeszcze jeden wiersz o tematyce związanej z Płońskiem – najlepszy spośród tych wierszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-04-10