XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

Opublikowano 2019-10-18

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Siedliszczu, Wydawnictwo TAWA w Chełmie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagroda 
Zwycięzca konkursu otrzyma medal pamiątkowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.200 złotych.
Jury może przyznać również dwa wyróżnienia, każde w wysokości 500 złotych.

Wybrane utwory zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-01-31
Strona konkursu www.tawa.pl/index.php