XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Opublikowano 2022-05-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs jest dwuetapowy.

Pierwszy etap
Na adres Organizatora należy przesłać zestaw 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna. Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Drugi etap
Jury wybierze 3 najlepsze zestawy. Każdy z nominowanych autorów będzie zobowiązany przesłać do 16 września 2022 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 12 sierpnia 2022 r.

Nagroda
Nagrodą jest druk nagrodzonych utworów w formie tomiku poetyckiego, w nakładzie 500 egzemplarzy.

Strona konkursu