XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Opublikowano 2017-01-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych. 

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie o dowolnej tematyce. 

Objętość opowiadania nie może przekraczać 10 stron maszynopisu.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-06-30