Skip to main content

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon”

Opis

15.03.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesyłać wiersze o tematyce wiejskiej.

Każdy uczestnik może zgłosić od jednego do trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace należy przesyłać w postaci wydruku oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „13 – 18 lat” i „powyżej 18 lat”.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
W kategorii „13 – 18 lat” zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

W kategorii „powyżej 18 lat” laureaci otrzymają nagrody pieniężne:
• I nagroda – 1.000 zł oraz statuetka „Lubeński dzwon”
• II nagroda – 500 zł
• III nagroda – 300 zł

Termin
Prace można przesyłać do 30 czerwca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu