XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika

Opublikowano 2020-01-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika. 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać 3 wiersze. Tematyka utworów może być dowolna. Mile widziane będą wiersze nawiązujące do osoby/ twórczości Stanisława Czernika lub Ostrzeszowa/ ziemi ostrzeszowskiej. 

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 8.900 zł.

Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym.

Termin
Prace należy przesyłać do 30 czerwca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu