XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Opublikowano 2021-05-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej.

Opis
Konkurs jest dwuetapowy.

Pierwszy etap
Na adres Organizatora należy przesłać zestaw 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna. Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Drugi etap
Jury wybierze 3 najlepsze zestawy. Każdy z nominowanych autorów będzie zobowiązany przesłać do 17 września 2021 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 13 sierpnia 2021 r.

Nagroda
Nagrodą główną w konkursie jest druk nagrodzonych utworów w formie tomiku poetyckiego – w nakładzie 500 egzemplarzy.

Strona konkursu