XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Cena miłości Ojczyzny”

Opublikowano 2022-09-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest kształtowanie postaw moralnych wobec ojczyzny, promocja uzdolnionych twórców, pielęgnowanie pamięci o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy wiersze.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Konkurs trwa do 31 października 2022 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 3.000 zł.

Strona konkursu