XII Ogólnopolski Konkurs na Recenzję Poezji

Opublikowano 2019-08-19

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodych autorów, którzy nie posiadają w dorobku książki krytycznoliterackiej lub literaturoznawczej.

Opis
Na konkurs można przesyłać teksty krytycznoliterackie poświęcone twórczości wybranych poetów piszących w języku polskim, którzy wydali co najmniej jedną książkę poetycką.

Organizatorzy nie określają formy gatunkowej ani zakresu pracy konkursowej, może to więc być zarówno eseistyczna próba ujęcia całokształtu twórczości wybranego poety, jak i recenzja danej książki czy książek (również z wierszami wybranymi).

Objętość pracy konkursowej powinna mieścić się w przedziale od 3 do 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (5400–9000 znaków ze spacjami).
Można zgłaszać teksty, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Domu Literatury w Łodzi. 

Nagrody
Przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe.

Regulamin
Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-11