XII Ogólnopolski Konkurs Literacki „O pióro Reymonta”

Opublikowano 2018-04-22

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich, Gminna Biblioteka Publiczna w Kobielach Wielkich oraz Wójt Gminy Kobiele Wielkie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do pisarzy amatorów. Uczestnicy muszą mieć ukończone 15 lat i nie mogą należeć do stowarzyszeń literackich. 

Opis 

Ogólnopolski Konkurs Literacki o „Pióro Reymonta” dotychczas przyniósł ponad 300 bardzo ciekawych prac, będących przykładem przywiązania do stron rodzinnych, własnej tradycji i kultury, mieniących się różnymi odcieniami uczuć i emocji. Celem konkursu jest popularyzowanie i kultywowanie obrzędów i tradycji wsi polskiej – tak pięknie opisywanych przez Reymonta – również w odniesieniu do obecnych przemian. Po każdej edycji wydajemy drukiem wszystkie prace nagrodzone. Zapraszamy do dwunastej edycji konkursu.

Do konkursu można zgłaszać nowele, opowiadania, rozprawki, opisy kronikarskie, felietony, reportaże o objętości do 10 stron maszynopisu. 

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór.

Prace w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, a także upominki rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym.