XI Turniej Poetycki „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego

Opublikowano 2017-04-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Nysie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 18 i powyżej 18 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Wiersz należy wydrukować w czterech egzemplarzach i przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nysie (szczegóły w regulaminie).

Prace oceni jury w składzie:
1) Karol Maliszewski – przewodniczący
2) Jacek Podsiadło,
3) Marta Klubowicz.

Nagrody
• Kategoria „do lat 18”:
I miejsce – 700 zł oraz statuetka Orzecha
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 400 zł

• Kategoria „powyżej 18 lat”:
I miejsce – 1.400 zł oraz statuetka Orzecha
II miejsce – 1.000 zł
III miejsce – 800 zł

Regulamin  
OświadczenieTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-28