XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”

Opublikowano 2018-08-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy. 

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą. 

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• I nagroda: 1.200 zł
• II nagroda: 900 zł
• III nagroda: 700 zł
• trzy wyróżnienia po 500 zł

Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-23