XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Dziewięćsiła”

Opublikowano 2020-05-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Radia Ain Karim Dobra Fala w Skomielnej Czarnej (gmina Tokarnia, pow. myślenicki).

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać trzy wiersze o dowolnej tematyce. Do zestawu można dołączyć jeszcze jeden wiersz o tematyce górskiej. Wiersze o tematyce górskiej będą oceniane oddzielnie.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu